Базми фалак


Шаб фуру афтод аз боми фалак
Руз шуд зиндонии доми фалак
Мохи шабрав хамчу нони ширмол
Ахтарон олучаи шоми фалак
Абрхои бодбонй хар тараф
Дар шино монанди эхроми фалак
Шабнам аз мижгони шаб парвоз кард
Шахдрезон шуд аз ин коми фалак
Кахкашон бар муштарй гулдаста дод
То бирезад бода бар чоми фалак
Аз нигохи масти ахтархои дур
Бар замин борида инъоми фалак
Хилвати зебои мо дар калби шаб
Инчунин бинмуда айёми фалак