Зеботарин газал


Мерезад аз лабони ту бас нозанин газал
Аз обшори муи ту то бар замин газал
То сурхии лабони ту бар вожахо расид
Аз харф – харфи вожа чакид ангубин газал
Хайли нигохи ту аз лона пар кушуд
Гофил аз он ки менигарад аз камин газал
Мижгони чун синони ту в-абруи чун камон
Нахчиргахе намудаанд ин сарзамин газал
Сарви сихй, ки меравй чун кабки хушхиром
Арзонй карда накхати хулди барин газал
Ин вазну шеърукофия танхо бахона буд
Зеботар аз ту нест, гул,зеботарин газал